International Journal Experts

Injex چیست ؟

سامانه خدمات ترجمه و تالیف Injex (International Journal Experts) با هدف کمک به پژوهشگران و مولفین گرامی که قصد نگارش، ویرایش و چاپ مقالات، کتب، پایان نامه و سایر آثار علمی خود در مجلات و انتشارات بین المللی را دارند، راه اندازی شده است.
خدمات ما شامل
ترجمه آکادمیک (Academic Translation)، ویرایش زبانی و ساختاری (Language Editing) ویرایش علمی و گزارش داوری (Scientific Review and Editing)، تنظیم صفحات، جداول، تصاویر، فونت، فاصله و غیره (Formatting)، آماده سازی و ارائه حرفه ای محتوا (Professional Presentation) ، طراحی حرفه ای و اینفوگرافیک (Infographic Illustrations)، مشاوره و معرفی مجلات (Journal Recommendation)، خدمات تدوین و تالیف پروپوزال، پایان نامه/رساله و مقالات علمی (Thesis Writing and Article Preparation)، تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی (Qualitative and Quantitative Data Analysis) و سایر خدمات مورد نیاز برای نگارش، ارائه وچاپ آثار علمی و پژوهشی می شود.
علاوه برخدمات فوق، مشاوره های تخصصی وآموزش تکنیک های ارائه و دفاع از پروپوزال، پایان نامه ارشد و دکتری، کمک های علمی و فنی در تنظیم فصول مختلف پایان نامه، استخراج مقاله از پایان نامه، مشاوره و راهبری ارسال (Submission)، پذیرش (Acceptance) و چاپ مقالات (Publishing) در مجلات معتبر داخلی و خارجی مناسب در رشته تخصصی شما توسط تیم حرفه ای Injex ارائه می گردد.

همچنین، بخش خدمات و آموزش تیم Injex شما را در سایر زمینه های خدمات دانشگاهی از جمله موارد زیر همراهی می کند:
  • طراحی و ساخت رزومه (CV) حرفه ای
  • استفاده بهینه از اینترنت و پلت فرم های علمی و پژوهشی مبتنی بر Web
  • نحوه رعایت اصول کپی رایت، رفع موارد مشابهت و اجتناب ازسرقت ادبی(Plagiarism)
  • ساخت پروفایل حرفه ای جذاب اشخاص و موسسه ها
  • کار با نرم افزار های تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی
  • تدوین چکیده (abstract) مقالات و پایان نامه ها
  • نگارش انواع تقاضانامه (application) پذیرش از دانشگاه های خارجی، توصیه نامه (Recommendation letter)، انگیزه نامه (motivation letter، درخواست grant، ثبت patent و ...
  • تنظیم انواع نامه های اداری و رسمی (Official Letters) و غیررسمی
  • تنظیم چکیده های مدیریتی (Executive Summary) و گزارش های تخصصی و تحلیلی
  • انجام سایر نیازمندی های مکاتبات و انتشارات به زبان انگلیسی