info@injex.org

ترجمه دانشگاهی

ترجمه آکادمیک توسط مترجمین حرفه ای و باتجربه صورت می‌گیرد که هم با حوزه تخصصی و موضوعی (Field) محتوای درخواستی شما آشنایی کافی دارند، هم به زبان (Language) مبدا و مقصد مسلط هستند.

ترجمه دانشگاهی

مدت زمان/روز قیمت شما سفارش
{{ standprice.deliverytime }} {{ (standprice.price) * (wordcount) }}
{{ proprice.deliverytime }} {{ (proprice.price) * (wordcount) }}